Αρχική Δήμοι Θεσπρωτίας Τοπική Αγορά Θεσπρωτίας

Τοπική Αγορά Θεσπρωτίας

Φωτο: www.tzanetosae.gr

Κάθε περιοχή οφείλει, κατά διαστήματα, να εξετάζει τις τοπικές της ανάγκες και δυνατότητες. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε – ως πολίτες ή φορείς – διάφορα πράγματα τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Δήμοι, μέσα από τις πολιτικές τους επιλογές, τα στηρίζουν  ή όχι. Ακόμα και μια άρνηση ή μη εφαρμογή τους σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν αποκλείει τη χρήση μιας ιδέας σε μελλοντική στιγμή, όταν αυτή έχει ωριμάσει στα πλαίσια μιας τοπικής κοινωνίας ή περιφέρειας.

Η πρόταση είναι απλή, «Τοπική Αγορά Θεσπρωτίας» έξω από την πόλη των Φιλιατών και έξω από την Παραμυθιά. Η Θεσπρωτία χρειάζεται μία Συνεταιριστική Αγορά -μεγάλου μεγέθους- που θα αφορά την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Όσοι συμμετέχουν σ’ αυτό τον ευρύτερο συνεταιρισμό, να μπορούν να πουλάνε, χοντρική και λιανική, μόνο μέσω αυτού. Έτσι θα ξεφύγει η παραγωγή από τους μεσάζοντες που χαμηλώνουν τις τιμές, σε σημείο ο παραγωγός να είναι πάντα στα όρια της καταστροφής. Ταυτόχρονα θα αποκτήσει η Θεσπρωτία ένα δυνατό σύμμαχο ενίσχυσης της τοπικής αγοράς.

Ωφείλουμε να ζωντανέψουμε σωστά το στοιχείο της συλλογικότητας και παραγωγικότητας, ώστε να ξεφύγουμε από φαινόμενα συνεταιρισμών – φαντασμάτων που λειτούργησαν στο παρελθόν σε βάρος όσων υποτίθεται ασχολούνταν, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και άλλων τομέων δράσης.

Γιάννης Βέλλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ